Afrikaan in Nederland

SUNDJATA

Wat betekent het om Afrikaan te zijn in Nederland?

Tosangana en Sundjata organiseren op 16 september (dit was oorspronkelijk voor 8 juli gepland) de tweede van 5 seminars in het jaar 2017. Afrikanen in Nederland kunnen meedoen aan de seminars en bezoeken afleggen, zoals aan het International Criminal Court en andere voor Afrikanen belangrijke politieke organen. Er zullen blogs worden geschreven, radio-uitzendingen gemaakt, en er komen artikelen.

Hier vind je een filmpje met een impressie van de eerste bijeenkomst op 8 april. En hier vind je een presentatie van een aantal betrokkenen in talkshow Black Tulip (24 min).

Het thema voor 16 september zal zijn:

Algemene informatie over de 5 seminars:

Het eerste seminar op 8 april 2017 ging over Identiteiten, Culturen en Religie.

Je eigen identiteit als Afrikaan in Nederland komt aan de orde op de seminars en het is de bedoeling om je weerbaarheid tegen discriminatie te versterken. De thema’s die voor Afrikaanse Nederlanders dagelijks spelen zijn het uitgangspunt, en zullen zowel van een maatschappelijke als persoonlijke kant worden belicht. Dit zijn de voorlopige thema’s:

– identiteit, cultuur en religie – 8 april 2017

– racisme, discriminatie en Afrofobie – 16 september 2017

– democratie, oorlogen en recht;

– geld, status en economie.

Details en aanmelding.
Geïnteresseerden voor deelname of stages of samenwerkingen tbv het programma kunnen contact opnemen met info@sundjata.nl. Je kunt je ook aanmelden via Facebook.

Sundjata heeft samen met de Congolese stichting Tosangana de opdracht verworven van het Ministerie van Sociale Zaken voor haar programma: “Afrikaan in Nederland, erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling”. Dit programma staat in het kader van de VN motie 68/ 237, ter versterking van de positie van mensen met een Afrikaanse afkomst, die wonen in niet-Afrikaanse landen.

Zie ook  www.people-of-african-descent.nl

Reacties gesloten