Afrikaan in Nederland

SUNDJATA

Wat betekent het om Afrikaan te zijn in Nederland?

Tosangana en Sundjata organiseren op 1 april de eerste van 5 seminars in het jaar 2017. Afrikanen in Nederland kunnen meedoen aan de seminars en bezoeken afleggen, zoals aan het International Criminal Court en andere voor Afrikanen belangrijke politieke organen. Er zullen blogs worden geschreven, radio-uitzendingen gemaakt, en er komen artikelen.

Je eigen identiteit als Afrikaan in Nederland komt aan de orde op de seminars en het is de bedoeling om je weerbaarheid tegen discriminatie te versterken. De thema’s die voor Afrikaanse Nederlanders dagelijks spelen zijn het uitgangspunt, en zullen zowel van een maatschappelijke als persoonlijke kant worden belicht. Dit zijn de voorlopige thema’s:

– identiteit, cultuur en religie;

– democratie, oorlogen en recht;

– geld, status en economie;

– hoe kun je je te weer stellen tegen onrecht en racisme.

De bijeenkomsten worden in Den Haag gehouden – vanaf de lente verspreid over het jaar.
De eerste bijeenkomst is 8 april 2017.  Details en aanmelding.
Geïnteresseerden voor deelname of stages of samenwerkingen tbv het programma kunnen contact opnemen met info@sundjata.nl.

Sundjata heeft samen met de Congolese stichting Tosangana de opdracht verworven van het Ministerie van Sociale Zaken voor haar programma: “Afrikaan in Nederland, erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling”. Dit programma staat in het kader van de VN motie 68/ 237, ter versterking van de positie van mensen met een Afrikaanse afkomst, die wonen in niet-Afrikaanse landen.

Zie ook  www.people-of-african-descent.nl

Reacties gesloten