Sundjata ondersteunt lokale Afrikaanse initiatieven en projecten

Sundjata heeft ten doel lokale initiatieven en projecten in Afrika gericht op verbetering van het sociale en maatschappelijk leefklimaat te ondersteunen op basis van solidariteit, en voor een langere termijn.

Sundjata bemiddelt op sociaal en financieel gebied

Sundjata beoogt een intermediair te zijn op sociaal en financieel gebied en tussen de westerse en Afrikaanse culturen waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht met andere externe en interne humanitaire projectontwikkelaars en organisaties die in de regio’s actief zijn.

Een goed idee is pas een goed idee als het is uitgevoerd

De beste ideeën om het leven in Afrika te verbeteren, komen uit Afrika zelf. En de beste manier om die ideeën te realiseren is: de Afrikaanse organisaties te ondersteunen in hun lokale initiatieven, door middel van netwerkcontacten, overdracht van kennis en ervaring of door financiële steun.

Ondersteuning van initiatieven uit Afrika

De organisaties die Stichting Sundjata ondersteunt hebben een vergelijkbaar doel, namelijk het verbeteren van het sociale en maatschappelijke leven in hun regio. Stichting Sundjata voorziet deze organisaties van de ondersteuning die ze zelf vragen, waardoor de Afrikaanse organisaties zich kunnen versterken.

Samenwerken tussen culturen

Sundjata werkt o.a. samen met vakbonden, vredesorganisaties en andere maatschappelijke organisaties in Senegal en de Grote Meren Regio. Stichting Sundjata vervult een rol als een intermediair tussen de Europese en Afrikaanse culturen. Zowel op sociaal, cultureel als economisch gebied.
Samenwerken tussen culturen

Samenwerken tussen culturen

Stichting Sundjata vervult een rol als een intermediair tussen de Europese en Afrikaanse culturen. Zowel op sociaal, cultureel als economisch gebied.


OVER SUNDJATA

OVER SUNDJATA

Een goed idee is pas een goed idee als het is uitgevoerd. De beste ideeën om het leven in Afrika te verbeteren, komen uit Afrika zelf. En de beste manier om die ideeën te realiseren is: de Afrikaanse organisaties te ondersteunen in hun lokale initiatieven, door middel van netwerk-contacten, overdracht van kennis en ervaring of door financiële steun.


Ondersteuning van initiatieven uit Afrika

Ondersteuning van initiatieven uit Afrika

De organisaties die Stichting Sundjata ondersteunt hebben een vergelijkbaar doel, namelijk het verbeteren van het sociale en maatschappelijke leven in hun regio. Stichting Sundjata voorziet deze organisaties van de ondersteuning die ze zelf vragen, waardoor de Afrikaanse organisaties zich kunnen versterken. Sundjata werkt onder andere samen met vakbonden, vredesorganisaties en andere maatschappelijke organisaties in Senegal en de Grote Meren Regio.