Actueel

SUNDJATA_LOGO

De activiteiten die Sundjata onderneemt, of in haar naam Anne-Marie Zaat, onze directievoerster, zijn onderverdeeld in de volgende jaren:

Actueel in 2024

 • Bestuurslid Diana, uitvoerenden Peter en Anne-Marie bezochten opnieuw het CAC in Nairobi, een kerk voor radicale inclusie, nadat het bestuur tot samenwerking heeft besloten. Een fondsenwervingsprogramma is gegeven en samen is gezocht naar fondsen voor de verbouwing van het pand en projecten.
 • Bestuurslid Diana heeft met uitvoerende Anne-Marie het Saint Fransiscus Rescue Centre in Malindi bezocht en gevolg gegeven aan een reeks zoommeetingen ter ondersteuning.
 • Bestuurslid Diana heeft kennis gemaakt met de trekker van Equal Voices, een zelfzorg en lobby-groep van transgenders en non-binaire personen in West-Kenia.
 • Uitvoerder Anne-Marie is verdere kennismaking en samenwerking aangegaan met een groep Somalisch Kenianen en een groep sekswerkers.

Actueel in 2023

 • Bestuurslid Diana, uitvoerenden Peter en Anne-Marie bezochten het CAC, the Cosmopolitan Affirming Church in Nairobi, een kerk voor radicale inclusie, geworteld in liefde. Zij droegen dit project voor aan het Sundjata bestuur ter ondersteuning. 
 • Anne-Marie bezoekt het Sant Fransiscus Rescue Centre in Malindi, maakt kennis en start een zoom-ondersteuningsgroep samen met bestuurslid Diana en de coördinatoren van het opvanghuis.

Actueel in 2022

 • Anne-Marie en bestuurslid Diana trokken naar Tanzania voor het onderzoeken van de erfenis van de Witte Zusters. Het opvanghuis voor seksueel misbruikte kinderen in Malindi aan de oostkust van Kenya,  droegen zij voor aan het Sundjata bestuur ter ondersteuning.

Actueel in 2021

 • Vanuit Nederland ondersteunt Anne-Marie het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede in het ontwikkelen van een plan voor vluchtelingenvrouwen in Nederland.
 • Anne-Marie kon na Covid weer naar Kenia voor bijdragen aan het Make-Way project, georganiseerd door Circle of Concerned African Women Theologians.

Actueel in 2020

 • Tot de Covid verbleef Anne-Marie in Kenia voor Edukans en VSO.
 • Vanuit Nederland werkt zij voor Edukans en VSO in Afrika.

Actueel in 2019

 • Anne-Marie verhuisde van Ethiopië naar Kenia, waar zij gaat werken voor zowel Edukans als VSO.

Actueel in 2018

 • Laatste bijeenk0mst Afrikaan in Nederland groot succes!
 • Anne-Marie boekt successen in Addis Abeba, Ethiopië
 • 3 nieuwe berichten uit het land dat nooit gekoloniseerd is:
  • Trots
  • Afrika – Amerika en democratie
  • Noodtoestand

Actueel in 2017

 • Het project Afrikaan in Nederland gaat 8 april van start
 • Anne-Marie Zaat vertrekt voor 2 jaar naar Ethiopië om te werken voor DEC / Edukans
 • 1e bericht uit het land dat nooit gekoloniseerd is:
  • 1000 momentjes van moed

Actueel in 2016

 • Sundjata houdt workshop op Great Lakes Region Diaspora Conference in Den Haag
 • Wat betekent het om Afrikaan te zijn in Europa, 5 seminars: inschrijving geopend!
 • Gender en de opbouw van de veiligheidssector in na-oorlogse landen
 • Platform Vrouwen en Duurzame Vrede wordt vereniging
 • Het effect van Femme au Fone in Oost-Congo in kaart gebracht
 • Religie als kracht van vrouwelijke vredesactivistes – in Congo
 • Bezoek bestuursleden aan Senegal

Actueel in 2015

 • Mini symposium Vrede, gerechtheid en verzoening – Mama Lambert
 • 15 jaar 1325 in de DR Congo
 • Femme au Fone – februari 2015

Actueel in 2014

 • Een nieuwe kijk op religie en vrouwelijk leiderschap

Actueel in 2013

 • Training de dragende kracht van religies voor vrouwelijk leiderschap in vredesbeweging

Reacties zijn gesloten.

 • qrew