Cosmopolitan Affirming Church Nairobi

CAC: the Cosmopolitan Affirming Church in Nairobi is een kerk voor radicale inclusie, geworteld in liefde. Het is een kleinschalige kerk die mensen van alle gezindten ondersteunt met scholing, maatschappelijk werk, spiritualiteit. Website: https://cac-kenya.com/.
Facebook pagina: https://www.facebook.com/CACKenya254/

Sundjata’s aanbod is:  training in fondsenwerving en ondersteuning van netwerk opbouw van relevante partners, advies over financiële processen, ontwikkeling van beleid en natuurlijk ook morele ondersteuning. Sundjata coördineert een particuliere fondsenwervingsactie in Nederland, voor financiering van o.a. renovatie en beveiliging van CAC’s pand.  

In Trouw van 29 november 2023 staat een interview met Godfrey Adera, die als geestelijke werkzaam is voor het CAC.

De wordtekst is hier leesbaar: Adera Godfrey is gay: ‘Ik wil gewoon gezien worden’

Lees hier meer over het renovatieproject van de eindelijk gevonden veilige plek voor het CAC.

Voor het financieel ondersteunen van het nieuwe CAC Kenia project kunt u onderstaande link of de QR code gebruiken.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=zFZGwqLGTvuBqhiWHAGA-Q


Reacties zijn gesloten.

  • qrew