Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

 vieringinternationalevrouwendagdoorlokaleboerinnen-351x235
Platform Vrouwen & Duurzame Vrede – Nationaal Aktieplan 1325 (NAP 1325)
Sundjata is actief lid van het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede en heeft daarin voor het project “Vrede, religie en vrouwelijk Leiderschap” een coördinerende rol. In oktober 2016 is het Platform een Vereniging geworden en is Sundjata directievoerster Anne-Marie Zaat toegetreden tot het bestuur.

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (Platform VDV) is opgericht door Nederlandse vrouwen- en vredesorganisaties naar aanleiding van de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 1995 in Beijing. Na deze conferentie kwam een wereldwijde lobby van vrouwenorganisaties op gang die in 2000 resulteerde in de VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

Na de lobby voor de totstandkoming van het NAP 1325 in 2007, volgde de fase van invulling van ieders aandeel, alsmede de inzet voor de gezamenlijke projecten. Dat wil zeggen dat, behalve de inzet van de eigen kennis en het eigen netwerk, er met regelmaat extra overleggen zijn met de NAP- deelnemers, de Werkgroep 1325 (ondertekenaars van het maatschappelijk middenveld van het NAP) en deelname aan M & E werkgroep en landen-overleggen.

Doelstelling van het Platform VDV is het bevorderen van duurzame vrede door het stimuleren van samenwerking tussen vrouwen en mannen in Nederland en in (gewapende) conflictsituaties en conflictgebieden.

Het Platform VDV is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse Vrouwenvredesorganisaties en andere Nederlandse vredes-NGO’s onder de regie van vrouwen. Het gaat hierbij uitsluitend om organisaties die werken aan een cultuur van vrede, verzoening en geweldloosheid.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.

  • qrew