Actueel in 2021

  • Eind 2021 kon Anne-Marie weer teruggaan naar Kenia, voor het Make Way project Home – Make Way (make-way.org) , specifiek voor de versterking  van de organisatie van een van de partnerorganisaties: Circle of Concerned African Women Theologians  (20+) Facebook
  • Anne-Marie verbleef vanwege Covid in Nederland en werkte vanuit Nederland voor Edukans en VSO in Afrika. Zodra ze gevaccineerd is gaat zij terug naar Kenia.
  • In Kenia zal zij VSO ondersteunen in het implementeren van het 5-jarig programma voor 5 Afrikaanse landen in een groep van 6 organisaties, waarvan 3 Afrikaanse. Door een groep organisaties bijeen te brengen en te trainen zullen zij gemeenschappelijk beter te staat zijn te lobbyen voor goede services en voorlichting voor jongeren over seksualiteit. Het belangrijkste aandachtspunt hierbij is te zorgen dat geen enkele groep jongeren wordt uitgesloten of buiten de boot valt. Denk aan: meisjes en jongens, gehandicapte jongeren, arme jongeren, en jongeren uit alle religieuze en etnische groepen.
  • De Nederlandse overheid heeft in 2020 een 4e Nationaal Actieplan voor vrouwen, vrede en veiligheid (NAP-1325-IV) gepresenteerd met het maatschappelijk middenveld. (Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/15/vierde-nationaal-actieplan-1325-vrouwen-vrede-en-veiligheid) Het doel is gelijke deelname van vrouwen en meisjes in besluitvormingsprocessen voor vrede en veiligheid en conflictgerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Voor het eerst is er aandacht voor de verbetering van de positie van vluchtelingenvrouwen nadat ze aankomen in Nederland. Het platform Vrouwen en Duurzame Vrede (https://vrouwenenduurzamevrede.nl/), waar Sundjata lid van is, ontwikkelt samen met vrouwenvluchtelingenorganisaties in Nederland een projectvoorstel. Anne-Marie ondersteunt dit proces.
  • Marie-Louise Balagisi, oprichtster en voormalig voorzitster van Synergie des Femmes pour la Paix en la Reconciliation des Peuples des Grandes Lacs (SPR) (http://sprgrandslacs.org/) in sinds 2017 in Nederland als politiek vluchteling. SPR werd ondersteund door Sundjata. Hier heeft Marie-Louise een organisatie opgericht ter ondersteuning van Congolese vluchtelingenvrouwen in Nederland. Deze organisatie draagt bij aan de ontwikkeling van dit projectvoorstel om de processen die vluchtelingenvrouwen bij binnenkomst in Nederland doorlopen, te verbeteren.

Reacties zijn gesloten.

  • qrew