Malindi, Saint Fransiscus Rescue Centre

Malindi: het Saint Fransiscus Rescue Centre, een opvanghuis voor seksueel misbruikte kinderen, gerund door de Missionary Sisters of Our Lady of Africa.  (20+) Facebook

Sinds haar bestaan heeft zij in 8 jaar tijd 700 kinderen opgevangen en begeleid. Jongens van 2 – 12 jaar, meisjes van 2-18 jaar. De kinderen worden opgevangen, mentaal, medisch en religieus begeleid. Met hen wordt een toekomstperspectief uitgestippeld. Het niveau van scholing van meisjes is zeer laag – scholing wordt gezocht of werk. Waar mogelijk wordt de weg terug naar de familie (ook financieel) ondersteund en begeleid. Zonder een goede voorbereiding en een ondersteunend systeem is de kans groot dat met name meisjes opnieuw in relaties van misbruik betrokken raken: sugar daddy’s of prostitutie. Naast de opvang en begeleiding worden ook de daders van het seksueel geweld aangeklaagd en deze zaken worden in de rechtbank gevolgd. Tot nu toe brengt politie en overheid wel jongeren naar het centrum maar is er geen financiële ondersteuning van het centrum.  Het centrum bestaat van particuliere donaties en een kleine Duitse donororganisatie .

De ondersteuning door Sundjata bestaat eruit gezamenlijk te onderzoeken waar de grootste knelpunten en prioriteiten voor versterking en groei van de organisatie liggen (o.a. personeel, financiën, veiligheid), welke oplossingsmogelijkheden er zijn en de netwerken op te bouwen voor structurele verbeteringen en groei van de organisatie.

Reacties zijn gesloten.

  • qrew