ANBI gegevens

Activiteiten
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd. Voor projecten wordt op ad hoc basis consultants ingehuurd.

Documenten
Download Beleidsplan
Download Jaarrekening
Download Jaarverslag

Reacties zijn gesloten.

  • qrew