Ondersteuning vrouwen Informele sector (Senegal)

Ondersteuning-vrouwen-Informele-sector

Het organiseren en steunen van werkers in de informele sector in Dakar

Ondersteunen van vrouwen die in de informele economie werken

De CNTS (federatie van vakbonden in Senegal) is gestart de belangen te behartigen van degenen die in de informele economie werken (bijvoorbeeld straatverkopers) o.a. door werkers te verenigen in collectieven en hen juridische en praktische hulp te bieden. Stichting Sundjata draagt bij aan de financiële ondersteuning van deze groepen door middel van een aantrekkelijk lening systeem, gefinancierd door Nederlandse particulieren. In 2012 heeft Sundjata geadviseerd over verbetering van de financiële administratie en is met CNTS een evaluatie uitgevoerd.

Reacties zijn gesloten.

  • qrew