Actueel in 2023

  • Coördinator Anne-Marie heeft haar baan verlaten vanwege haar pensioen en heeft nu meer tijd voor projecten voor Sundjata.
  • Het bestuur van Sundjata overweegt opnieuw haar uitgangspunten en bevestigt dat Sundjata sociale bewegingen ondersteunt die door Afrikanen zelf geïnitieerd zijn. Het bestuur heeft daarbij geen beleidsvoorkeur voor thema’s. Doel van samenwerking is de Afrikaanse organisaties te versterken, terwijl de keuzen voor de inhoud van de acties in handen van de Afrikanen zelf blijft liggen.
  • Bestuurslid Diana en uitvoerenden Peter en Anne-Marie bezochten het CAC, the Cosmopolitan Affirming Church in Nairobi, een kerk voor radicale inclusie, geworteld in liefde. Het is een kleinschalige kerk die mensen van alle gezindten ondersteunt met scholing, maatschappelijk werk, spiritualiteit. CAC lobbyt ook voor een bevrijdende theologie en vermindering van discriminatie door religieuze leiders en kerkelijke instituties. Ook dit project is voorgedragen voor ondersteuning door Sundjata.  
  • Anne-Marie bezoekt het opvanghuis in Malindi, maakt kennis en start een zoom-ondersteuningsgroep met bestuurslid Diana en de coördinatoren van het opvanghuis t.b.v. organisatieontwikkeling en fondsenwerving.

Reacties zijn gesloten.

  • qrew