AFRIKAAN IN NEDERLAND2

UITNODIGING
voor het 2e seminar van “Afrikaan in Nederland”
THEMADAG RACISME, DISCRIMINATIE en AFROFOBIE

16 september 2017 van 12.30 tot 17.00 uur

The Hague Institute of Social Justice,  Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag

Aanmelden via Facebook of onder aan deze pagina

 

Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst
De Verenigde Naties riep in 2015 alle VN-lidstaten op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst (resolutie 68/237).

Het Programma “Afrikaan in Nederland”
Stichting Sundjata en Stichting Tosangana dragen bij aan de uitvoering van deze VN-resolutie, met een programma dat tot doel heeft de positieve identiteit van Afrikanen in Nederland te versterken en een grotere weerbaarheid tegen discriminatie op te bouwen.
We organiseren themadagen, bezoeken, blogs en radio-uitzendingen rondom de thema’s ‘identiteit & cultuur en religie’, ‘democratie & oorlog en recht’, ‘economie & geld en status’. En natuurlijk over de vraag hoe je je individueel en collectief te weer kunt stellen tegen institutioneel en individueel onrecht.

De tweede themadag is op 16 september over Racisme, discriminatie en Afrofobie:

Sprekers zijn onder meer: Don Ceder en Kiza Magendane.


 

De eerste themadag was op 8 april over Identiteiten, Culturen en Religie:
Over de positieve aspecten van Afrikaanse culturen, over hoe jongeren ‘celebrating’ de Afrikaans-Nederlandse identiteit, over verschillen tussen Afrikaanse en Nederlandse cultuuraspecten, over hoe je in een concrete situaties kiest om één cultuuraspect voorrang te geven, over de plaats van religie in je identiteit etc. 

Programma van 8 april:
1.     Opening door Z.E. de heer Momar DIOP, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van Senegal in Nederland;
2.    Introducties op het thema door Jean Marc Fert uit Parijs (gaf al eerder lezingen in Nederland over o.a. ‘la construction de l’identité, particularités identitaires des migrants et leurs enfants’)
3.     Talkshow met presentator Nikish Vita en o.a de volgende gasten: Glorie Muanza (poëet) en Eldaa Maria Massamba en Gracia M. Mukendi (co-founders Lingala talk)
De talkshow is hier op YouTube te zien.

4.    Uitwisseling/verder praten in kleine groepen met bijdragen van o.a. Maarten Mous, hoogleraar Afrikaanse taalkunde aan de Universiteit Leiden e.a.;

Vooraf en aansluitend wordt een cultureel programma georganiseerd door Stichting Teranga.

De taal is overwegend Nederlands, deels Engels of Frans.
Binnenlopen vanaf 12:00 uur, programma van 12:30 uur tot 17:00 uur, daarna muziek en eten.
De catering wordt verzorgd door La Senegalaise.

Bij voorkeur vooraf opgeven:

  Uw Voornaam (verplicht)

  Uw Achternaam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Zie ook Afrikaan in Nederland Facebook

   

  Reacties zijn gesloten.

  • qrew