AFRIKAAN IN NEDERLAND

UITNODIGING
In het kader van het programma “Afrikaan in Nederland”
THEMADAG IDENTITEITEN, CULTUREN en RELIGIE

8 april 2017 van 12.00 uur tot 19.00 uur
The Hague Institute of Social Justice,  Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag

 

Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst
De Verenigde Naties riep in 2015 alle VN-lidstaten op om actie te ondernemen tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid op grond van ras, kleur, afkomst of nationale of etnische afkomst (resolutie 68/237).

Het Programma “Afrikaan in Nederland”
Stichting Sundjata en Stichting Tosangana dragen bij aan de uitvoering van deze VN-resolutie, met een programma dat tot doel heeft de positieve identiteit van Afrikanen in Nederland te versterken en een grotere weerbaarheid tegen discriminatie op te bouwen.
We organiseren themadagen, bezoeken, blogs en radio-uitzendingen rondom de thema’s ‘identiteit & cultuur en religie’, ‘democratie & oorlog en recht’, ‘economie & geld en status’. En natuurlijk over de vraag hoe je je individueel en collectief te weer kunt stellen tegen institutioneel en individueel onrecht.

Eerste themadag over Identiteiten, Culturen en Religie:
Over de positieve aspecten van Afrikaanse culturen, over hoe jongeren ‘celebrating’ de Afrikaans-Nederlandse identiteit, over verschillen tussen Afrikaanse en Nederlandse cultuuraspecten, over hoe je in een concrete situaties kiest om één cultuuraspect voorrang te geven, over de plaats van religie in je identiteit etc. 

Programma:
–     Opening door Z.E. de heer Momar DIOP, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van Senegal in Nederland;
–     Introducties op het thema door Jean Marc Fert uit Parijs (gaf al eerder lezingen in Nederland over o.a. ‘la construction de l’identité, particularités identitaires des migrants et leurs enfants’), Maarten Mous, hoogleraar Afrikaanse taalkunde aan de Universiteit Leiden e.a.;
–     Uitwisseling/verder praten in kleine groepen;
–     Talkshow met presentator Nikish Vita en o.a de volgende gasten Glorie Muanza (poëet), Eldaa Maria Massamba en Gracia M. Mukendi (co-founders Lingala talk). De talkshow zal ook life te volgen zijn op facebook en in de Lingala Talk en zal achteraf op YouTube beschikbaar zijn.

–     Vooraf en aansluitend wordt een cultureel programma georganiseerd door Stichting Teranga.

De taal is overwegend Nederlands, deels Engels of Frans.
Programma tot 17.00 uur, daarna muziek en eten. De catering wordt verzorgd door La Senegalaise.

    Uw Voornaam (verplicht)

    Uw Achternaam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    • qrew