Actueel in 2021

Anne-Marie Zaat verblijft vanwege Covid nog steeds in Nederland maar verwacht snel weer terug te keren tot Kenia.

In 2020 heeft de Nederlandse overheid het Vierde Nationaal Actieplan over vrouwen, vrede en veiligheid (NAP-1325-lV) gepresenteerd samen met het maatschappelijk middenveld. Dit plan maakt zich sterk voor gelijke deelname van vrouwen en meisjes in besluitvormingsprocessen van vrede en veiligheid en bescherming van vrouwen tegen conflictgerelateerd geweld. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/15/vierde-nationaal-actieplan-1325-vrouwen-vrede-en-veiligheid

In dit actieplan is er voor het eerst aandacht voor de positie van vluchtelingenvrouwen bij binnenkomst in Nederland. Sundjata is lid van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede. (https://vrouwenenduurzamevrede.nl/ ). Anne-Marie ondersteunt het platform in het ontwikkelen van een voorstel om beleidsdoelstellingen tot acties te laten leiden, samen met organisaties van vluchtelingenvrouwen in Nederland.

Tot voor enkele jaren geleden was Marie-Louise Balagisi, actief als voorzitster van SPR in Oost-Congo. SPR werd toen ondersteund door Sundjata. In 2017 is Marie-Louise als politiek vluchteling in Nederland aangekomen. Ondertussen heeft zij een vrouwenorganisatie opgericht, dit maal ter ondersteuning van Congolese vluchtelingenvrouwen in Nederland. Haar organisatie draagt bij aan de ontwikkeling van het plan van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede.

  • qrew