Actueel in 2024

  • Het bestuur van Sundjata is akkoord gegaan met samenwerking met the Cosmopolitan Affirming Church in Nairobi, een kerk voor radicale inclusie, geworteld in liefde. Bestuurslid Diana en uitvoerenden Peter en Anne-Marie bezochten opnieuw het CAC en werkten samen ten behoeve van fondsenwerving voor verbouwing van het gebouw en nieuwe projecten.
  • Het bestuur van Sundjata is akkoord gegaan met samenwerking met het Saint Franciscus Rescue Centre in Malindi, een opvangcentrum voor seksueel misbruikte jongeren. Bestuurslid Diana en uitvoerende Anne-Marie bezochten het centrum en onderhielden via online sessies contact over de knelpunten in het beleid.
  • Equal Voices, een zelfzorg- en lobbygroep van transgenders, non-binaire personen in West Kenia, is nu een regelmatige gesprekspartner geworden die ondersteund wordt bij het maken van een beleidsplan.
  • Dankzij extra giften kon aan 4 projecten in Kenia: CAC, Rescue Centre, Equal Voices en de op te richten CBO voor Somalisch Kenianen een bijdrage worden verstrekt ter ondersteuning.
  • qrew